50 / 50 Biavler FAQ

Her er lidt spørgsmål vi tænker du kunne have?

Q1: Er bistadet eller bierne mine?
A1: Nej du lejer en bifamilie og et bistade når aftalen er slut efter 2 år, hvis du ikke længere ønsker at være 50 / 50 Biavler så ophører samarbejdet.

Q2: Skal jeg betale for emballagen og forsendelsen hvis jeg vil have min honning tilsendt.
A2: Ja vi tapper i 10-11L spande. Medmindre andet er aftalt.
Deltager Du i høsten og så der jo ingen forsendelse. (kun emballage som du gerne selv må medbringe, plastik spande eller glas krukker)

Q3: Må man komme og besøge og se sine bier?
A3: Ja det må man gerne, ring gerne et par dage før og lav en aftale.

Q4: Kan man have flere end 1 bistade i 50 / 50 aftaler?
A4: Ja det kan man.
Vi vil, hvis vi synes der behov. Komme med en begrænsning af antal stader pr. person.

Q5: Vi kommer og hjælper med at høste for at på en oplevelse ud af det, har i sikkerhedsudstyr til voksne og børn?
A5: Vi vil forsøge at have udstyr folk kan låne, men for at være sikker på antal og størrelser så spørg i mailen i modtager angående høst… og deltagelse ang sikkerheds udstyr. osv.

Har du spørgsmål angående 50 / 50 biavl så kontakt os.